Wat is een wijkplatform?

Wat is een wijkplatform?

Een wijkplatform is een bewonersorganisatie. Alle wijken in Amstelveen hebben een wijkplatform.
Het platform heeft geen vaste samenstelling. Iedere Amstelveener kan deelnemen aan een platformbijeenkomst van de eigen wijk. Het wijkplatform bestaat zowel uit individuele bewoners als uit vertegenwoordigers van verschillende netwerken (bewonerscommissies, huurdersverenigingen, verenigingen van eigenaren, winkeliersverenigingen etc). De personen die de vergadering bezoeken vormen op dat moment het wijkplatform. Er is wel een vaste kern van leden, het dagelijks bestuur, dat de lopende zaken van het wijkplatform regelt.
Tijdens de vergaderingen van het wijkplatform komen allerlei wijkaangelegenheden aan de orde.