Legitimiteit

Het wijkplatform is geen rechtspersoon en de deelnemers van het wijkplatform worden ook niet gekozen. De wijkplatforms zijn geen afspiegeling van de wijkbewoners. Wel wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de verschillende geledingen van de bevolking aan het wijkplatform te laten deelnemen.

Omdat een wijkplatform niet gekozen is, is het van belang dat het zorgt dat de adviezen voldoende draagvlak hebben.
De gemeente heeft met alle wijkplatforms in mei 2006 een convenant afgesloten. De gemeente geeft het wijkplatform een belangrijke rol in de participatie met en in de wijk. Het convenant is een intentieverklaring. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over budgetten, ondersteuning, legitimatie, informatie en advisering.
Zie onderaan het convenant) als bijlage.

 

PDFConvenant gemeente (41KB)