Faciliteiten

Adviezen of tijdelijke ondersteuning
Het welzijnswerk kan het platformbestuur of het wijkplatform adviseren over leefbaarheidsvraagstukken of over de eigen platformorganisatie. In uitzonderingsgevallen kan het welzijnswerk tijdelijke ondersteuning geven.

Heeft u wensen voor uw omgeving, bezoek dan uw wijkplatform of vraag een consulterend gesprek aan bij de welzijnswerker. Samen gaat u na of uw voorstellen voor de woonomgeving een breder draagvlak behoeven. Ook wordt er vastgesteld hoe problemen op te lossen zijn en wat u zelf kunt doen. Kijk voor contact uw wijk en vervolgens naar wie is wie.

Financiën
De wijkplatforms ontvangen jaarlijks twee budgetten van de gemeente Amstelveen, te weten: een leefbaarheidsbudget en een organisatiebudget. Het leefbaarheidsbudget dient besteed te worden aan zaken die ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijk. Het wijkplatform beslist in haar vergadering over de besteding daarvan. Met het organisatiebudget worden alle kosten betaald die verband houden met de organisatie van de platformbijeenkomsten.